خدمات ویژه سازمان ها و پرسنل

  • خدمات خوشا تخفیف

  • خدماتی که خوشا تخفیف به عنوان یک خدمت جدید برای سازمان‌ها در نظر گرفته شده است, هدف از این خدمت محصول تکمیلی «سبد جبران خدمت کارکنان سازمانی» می‌باشد. خدمات رفاهی خوشا تخفیف به کارکنان سازمان پیشنهادات متنوع همراه با تخفیف در حوزه‌های ورزشی, تفریحی, فرهنگی, آموزشی, کالا و مسافرت و... ارائه می نماید. تفاوت این خدمت در سفارش سازی و انطباق با اهداف مذکور سازمانی, تخفیف های بیشتر و پیشنهادات ویژه سازمانی و در نظر گرفتن تسهیلات بیشتر برای سازمان‌ها و کارکنان است. امید است استفاده از این خدمات سبب افزایش شادی پرسنل با انگیزش بالا در سازمان ها شود.
  • تفاوت های بن سازمانی با دیگر خدمات خوشا تخفیف شامل موارد ذیل میباشد.

  • حق انتخاب به کارکنان، بالا بردن قدرت خرید کارکنان با تخفیف های بیشتر، ارایه بسته‌های ویژه سازمان و رویدادهای سازمانی، ارایه تخفیف‌های خاص ویژه پرسنل سازمان وشخصی‌سازی پیشنهاد‌ها براساس استراتژی سازمان.
  • درصورت علاقمندی از خدمات خوشا تخفیف و تمایل به همکاری سازمانی لطفا به شماره های تماس32333520ویا تلفن همراه09027557077تماس حاصل بفرمایید.